Hướng Dẫn Cài Đặt Creo Parametric Chi Tiết Mới Nhất


Chào mừng các bạn đế với mục hỗ trợ bộ cài và hướng dẫn cài Creo parametric , bên dưới đây là một số thông tin cần thiết như sau.
Tải về phần mềm hỗ trợ tải theo hình thức Torrent ( Đối với Creo 3.0 & 4.0 ) , có thể dùng Utorrent , Cốc cốc ...

Hướng Dẫn Tải Theo Hình Thức Torrent : Tại Đây 


Bước 1 :  

Tải về bộ cài tùy chọn theo hình thức File Torrent bên dưới đây , tùy chọn bộ cài phù hợp cho máy tính của mình . Sau đó dùng phần mềm đã cài ở bước 1 để tiến hành tải về bộ cài , chờ cho đến lúc hoàn thành 100% .


  • Creo parametric 3.0 Dành cho WIn 32 bít : Tại đây 
  • Creo parametric 3.0 Dành cho WIn 64 bít : Tại đây 
  • Creo parametric 4.0 Dành cho WIn 64 bít : Tại đây  -File Thuốc thang : Tại đây 
  • Creo parametric 5.0 (Link google Driver )WIn 64 bít : Tại đây   , File Thuốc thang : Tại đây  
  • Bộ Cài EMX 9.0 (Thư viện khuôn)WIn 32&64 bít : Tại đây  
  • Creo parametric 6.0 WIn 64 bít (Totrrent -Đã kèm theo thuốc thang đầy đủ) : Tại đây  ( Mật Khẩu giải nén nếu có là :  www.tuhoccreo.com )
  • EMX 12 (Thư viện khuôn)WIn 32&64 Cho Creo 6.0 : Tại đây  
  • CREO PARAMETRIC 7.0 Google Driver ( Đã bao gồm Thuốc): TẠI ĐÂY 
  • CREO PARAMETRIC 8.0 Google Driver ( Link Này Đã bao gồm Thuốc): TẠI ĐÂY  - Mật khẩu giải nén nếu có là : tuhoccreo.com 
  • CREO PARAMETRIC 9.0 Google Driver : TẠI ĐÂY  , Thuốc Creo 9.0 : TẠI ĐÂY  - Mật khẩu giải nén nếu có là : tuhoccreo.com 

Bước 2 :  

Tiến hành giải nén và cài đặt như sau . Hãy xem video hướng dẫn bên dưới để làm theo .

 

 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CREO 4.0
  
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CREO 5.0
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CREO 6.0
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMX CHO CREO 6.0
  
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CREO 7.0

Trong trường hợp khác , để cần hỗ trợ gấp , các bạn có thể vui lòng liên hệ nhanh qua thông tin kết nối bên dưới đây để được hỗ trợ hoặc tư vấn thêm 

Call | Zalo | Viber | WhatsApp : +84 0971 064 139 
Ma QR 


Được tạo bởi Blogger.